Tư vấn quyền nhân thân 2544 Lượt xem Xác đinh quốc tịch cho trẻ em trong những trường hợp đặc biệt

Xác đinh quốc tịch cho trẻ em trong những trường hợp đặc biệt

Hàng ngày có biết bao nhiêu trẻ em ra đời, trẻ có có quyền được khai sinh và chứng sinh. Việc khai quốc tịch cho trẻ tưởng như là việc đơn giản, nhưng với một số trường hợp lại không phải vậy. Đó là khi cha mẹ đứa trẻ không có quốc tịch, cha hoặc mẹ không phải là người mang quốc tịch Việt Nam, trẻ bị bỏ rơi, trẻ được người nước ngoài nhận làm con nuôi v.v...

Hàng ngày có biết bao nhiêu trẻ em ra đời, trẻ có có quyền được khai sinh và chứng sinh. Việc khai quốc tịch cho trẻ tưởng như là việc đơn giản, nhưng với một số trường hợp lại không phải vậy. Đó là khi cha mẹ đứa trẻ không có quốc tịch, cha hoặc mẹ không phải là người mang quốc tịch Việt Nam, trẻ bị bỏ rơi, trẻ được người nước ngoài nhận làm con nuôi v.v...

 

Hàng ngày có biết bao nhiêu trẻ em ra đời, trẻ có có quyền được khai sinh và chứng sinh. Việc khai quốc tịch cho trẻ tưởng như là việc đơn giản, nhưng với một số trường hợp lại không phải vậy. Đó là khi cha mẹ đứa trẻ không có quốc tịch, cha hoặc mẹ không phải là người mang quốc tịch Việt Nam, trẻ bị bỏ rơi, trẻ được người nước ngoài nhận làm con nuôi v.v...

Với quan điểm nhân đạo, luật pháp có những quy định cụ thể về việc xác định quốc tịch cho trẻ em trong  những trường hợp đặc biệt như sau:

1. Xác định quốc tịch cho trẻ em sinh ra ở Việt Nam:

-         Trẻ em sinh ra tại Việt Nam mà có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.

-         Trẻ em sinh ra tại Việt Nam mà mẹ là người không quốc tịch, nhưng thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

-         Trẻ em sinh ra tại Việt Nam mà cha mẹ đều là người không có quốc tịch, nhưng thường trú tại Việt Nam, thì có quốc tịch Việt Nam.

-         Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Việt Nam mà không xác định được cha mẹ thì có quốc tịch Việt Nam.

-         Trong trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam chưa đủ 15 tuổi mà tìm thấy cha mẹ đều có quốc tịch nước ngoài, chỉ tìm thấy cha hoặc mẹ có quốc tịch nước ngoài, người giám hộ có quốc tịch nước ngoài, thì người đó không còn quốc tịch Việt Nam; đối với người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó.

2. Xác định quốc tich cho trẻ em có cha hoặc mẹ là người Việt Nam:

-         Trẻ em khi sinh ra có cha là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam, không kể trẻ em đó sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

-         Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là người không quốc tịch, hoặc có mẹ là công dân Việt Nam, còn cha không rõ là ai, thì có quốc tịch Việt Nam, không kể trẻ em đó sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam.

-         Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là người nước ngoài, thì có quốc tịch Việt Nam, nếu cha mẹ có sự thỏa thuận bằng văn bản. Nếu trẻ em được sinh ra tại Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được về quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

3. Xác định quốc tịch cho trẻ em được nhận làm con nuôi có yếu tố nước ngoài:

-         Trẻ em có quốc tịch Việt Nam được người nước ngoài nhận nuôi vẫn thì con nuôi vẫn mang quốc tịch Việt Nam.

-         Trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi thì có quốc tịch Việt Nam.

Trên đây là một số hướng dẫn về việc xác định quốc tịch cho trẻ em trong  những hoàn cảnh đặc biệt. Để được tư vấn chi tiết và cụ thể cho trường hợp của bạn, hãy gọi điện tới Tổng đài tư vấn pháp lý của Công ty Luật Thái An – 19006218 – bạn sẽ được giải đáp tận tình.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO