Chia tài sản ly hôn 1524 Lượt xem Tư vấn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận

Tư vấn chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận lần đầu tiên được quy định trong hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình của Nhà nước ta. Loại chế độ tài sản này được Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 dự liệu phù hợp với sự phát triển về kinh tế-xã hội ở Việt Nam, bảo đảm tôn trọng quyền tự định đoạt và bảo vệ quyền sở hữu tài sản của vợ chồng.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận lần đầu tiên được quy định trong hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình của Nhà nước ta. Loại chế độ tài sản này được Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 dự liệu phù hợp với sự phát triển về kinh tế-xã hội ở Việt Nam, bảo đảm tôn trọng quyền tự định đoạt và bảo vệ quyền sở hữu tài sản của vợ chồng.

Để cho những cặp đôi nam nữ chuẩn bị kết hôn có thêm những kiến thức liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận.

Chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận là loại chế độ tài sản của vợ chồng được xác định dựa trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản (hợp đồng) do vợ cho lập trước khi kết hôn để quy định chế độ tài sản của vợ chồng trong suốt thời kỳ hôn nhân.

Nội dung của văn bản thỏa thuận thường xác định tài sản của vợ chồng, quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản đó cũng như trong việc thực hiện các giao dịch giữa họ với người thứ ba.

1. Các văn bản pháp lý có liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận

 • Lần đầu tiên chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
 • Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Hôn nhân gia đình năm 2014.

2. Hình thức, thời điểm lập văn bản thỏa thuận về tài sản

Khi vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì phải lập văn bản, văn bản phải được công chứng, chứng thực. Pháp luật quy định như vậy là hợp lý vì chế độ tài sản của vợ chồng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vợ chồng vì vậy khi thỏa thuận cần lập thành văn bản tránh tranh chấp. Ngoài ra, chế độ tài sản của vợ chồng không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của các thành viên trong gia đình mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của người thứ ba nhằm bảo vệ lợi ích của những chủ thể này pháp luật yêu cầu văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản cần công chứng hoặc chứng thực.

Văn bản thỏa thuận về tài sản phải được lập trước khi kết hôn và chỉ có hiệu lực từ thời điểm các bên đăng ký kết hôn.

3. Nội dung chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận

Nội dung chế độ tài sản không gồm những vấn đề liên quan đến quyền nhân thân của vợ, chồng mà chỉ những quyền liên quan đến tài sản mà thôi.Theo khoản 1 Điều 48 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì văn bản thỏa thuận chế độ tài sản có nội dung cơ bản sau đây:

 • Quy định tài sản nào là tài sản chung, tài sản nào là tài sản riêng của vợ, chồng
 • Xác định quyền đi kèm với nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng, các giao dịch; cũng như các tài sản dùng cho nhu cầu thiết yếu của gia đình.
 • Những vấn đề khác liên quan phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản.
 • Ngoài ra, pháp luật cũng không cấm vợ, chồng thỏa thuận những nội dung khác liên quan đến tài sản miễn sao nội dung cũng nó không trái với quy định pháp luật.

4. Chế độ tài sản của vợ chồng thỏa thuận bị vô hiệu.

Bên cạnh việc tôn trọng quyền định đoạt đối với tài sản của vợ chồng, pháp luật còn phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi bên vợ, chồng, của các thành viên gia đình và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình. Do vậy, trong trường hợp vợ, chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận nhưng sự thỏa thuận lại xâm phạm đến lợi ích được pháp luật bảo vệ thì theo yêu cầu của những người có quyền và lợi ích liên quan, Tòa án tuyên bố chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận bị vô hiệu khi:

 • Không đáp ứng những điều kiện có hiệu lực được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng như các văn bản pháp lý có liên quan
 • Vi phạm các nguyên tắc quy định tại Điều 29 đến Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
 • Nội dung của thỏa thuận có những vi phạm nghiêm trọng các quyền như: quyền cấp dưỡng, quyền thừa kế hay các lợi ích hợp pháp khác của các thành viên khác của gia đình.

5. Quyền sửa đổi, bổ sung và hệ quả của việc sửa đổi, bổ sung của chế độ tài sản của vợ chồng.

Pháp luật Hôn nhân và gia đình cũng rất linh hoạt, mềm dẻo để đáp ứng nhu cầu, lợi ích của các bên chủ thể khi mà chế độ tài sản của vợ chồng không còn phù hợp nữa thì vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung một, một số hay toàn bộ chế độ tài sản của vợ chồng hoặc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định.

 • Hình sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
 • Thời điểm có hiệu lực của văn bản sửa đổi chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận đó là thời điểm công chứng hoặc chứng thực.
 • Sau khi thời điểm văn bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thì khi xác lập giao dịch vợ, chồng cần phải cung cấp thông tin có liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng cho người thứ ba biết. Nếu không thông báo người thứ ba được coi là ngay tình và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của Bộ luật Dân sự.
 • Nếu vợ chồng không có thỏa thuận nào khác thì những quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản mà vợ chồng xác lập trước thời điểm văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản của vợ chồng thì vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực pháp luật.

6. Dịch vụ tư vấn liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận của Công ty Luật Thái An.

 • Tư vấn tiền hôn nhân trong đó có dịch vụ tư vấn cho khách hàng lựa chọn chế độ tài sản
 • Cung cấp, giúp cho khách hàng hiểu rõ những quy định pháp luật liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng
 • Tư vấn, soạn thảo thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng
 • Hướng dẫn khách hàng công chứng văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận.

Nếu bạn có bất cứ nhu cầu liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, với đội ngũ luật sư am hiểu quy định pháp luật cũng như có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO