Quyền và nghĩa vụ thành viên gia đình 721 Lượt xem Thủ tục thay đổi người giám hộ

Thủ tục thay đổi người giám hộ

Theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014, để thay đổi người giám hộ các bên sẽ làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và đăng ký giám hộ mới.

Theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014, để thay đổi người giám hộ các bên sẽ làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và đăng ký giám hộ mới.

Câu hỏi: Xin chào Luật sư Công ty Luật Thái An, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về các trường hợp thay đổi người giám hộ và thủ tục thay đổi người giám hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Công ty Luật Thái An. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

 • Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Luật Hộ tịch năm 2014.

2. Người giám hộ:

Người giám hộ là cá nhân, pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thay thế người được giám hộ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Người được giám hộ có thể là người mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên hoặc người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ nhưng cần người giám hộ.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, người giám hộ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

 • Đối với người giám hộ là cá nhân:
 • Có hành vi năng lực dân sự đầy đủ.
 • Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
 • Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.
 • Không bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.
 • Đối với người giám hộ là pháp nhân:
 • Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.
 • Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

Người giám hộ bao gồm người giám hộ đương nhiên và người giám hộ được cử, chỉ định.

3. Thay đổi người giám hộ:

Người giám hộ sẽ bị thay đổi trong các trường hợp sau:

 • Người giám hộ không còn đủ các điều kiện giám hộ.
 • Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi hoặc mất năng lực hành vi dân sự, mất tích. Pháp nhân làm giám hộ chấm dứt tồn tại.
 • Người giám hộ có sự vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ.
 • Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.
 • Trường hợp thay đổi người giám hộ đương nhiên thì những người được quy định là người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự theo Bộ luật Dân sự sẽ là người giám hộ đương nhiên. Nếu không có người giám hộ đương nhiên thì Ủy ban nhân nhân cấp xã nơi người được giám hộ cư trú hoặc Tòa án sẽ chỉ định, cử người giám hộ.

4. Thủ tục thay đổi người giám hộ:

Theo quy định của Luật Hộ tịch năm 2014, để thay đổi người giám hộ các bên sẽ làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và đăng ký giám hộ mới.

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ:

 • Người yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
 • Trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc chấm dứt giám hộ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc chấm dứt giám hộ vào Sổ hộ tịch, cùng người đi đăng ký chấm dứt giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, sau đó báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Sau khi đăng ký chấm dứt giám hộ, các bên sẽ tiến hành thủ tục đăng ký giám hộ mới:

Thủ tục đăng ký người giám hộ cử:

 • Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và văn bản cử người giám hộ cho cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký giám hộ.
 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Thủ tục đăng ký người giám hộ đương nhiên:

 • Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu và giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên t cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.
 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề thay đổi người giám hộ. Nếu còn bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, xin liên hệ với tổng đài 1900.6218 để được tư vấn trực tiếp.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An