Tư vấn thừa kế 9976 Lượt xem Thủ tục chứng thực di chúc tại ủy ban nhân dân cấp xã

Thủ tục chứng thực di chúc tại ủy ban nhân dân cấp xã

Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người để lại di chúc nhằm chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người khác sau khi chết. Để lại di sản thừa kế là quyền của mỗi người tuy nhiên để di chúc có hiệu lực pháp luật thì cần thỏa mãn những điều kiện mà pháp luật quy định.

Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người để lại di chúc nhằm chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người khác sau khi chết. Để lại di sản thừa kế là quyền của mỗi người tuy nhiên để di chúc có hiệu lực pháp luật thì cần thỏa mãn những điều kiện mà pháp luật quy định.

Một trong những điều kiện đó là điêu kiện về hình thức. Pháp luật quy định những trường hợp bắt buộc người để lại thừa kế phải công chứng hoặc chứng thực di chúc. Nhằm giúp người để lại thừa kế hiểu được thủ tục chứng thực di chúc tại Ủy ban nhân dân cấp xã Công ty luật Thái An xin được giới thiệu bài viết sau đây.

1. Căn cứ pháp lý điều chỉnh thủ tục chứng thực di chúc tại ủy ban nhân dân cấp xã

 • Bộ luật Dân sự năm 2015
 • Nghị định 23/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 16 tháng 02 năm 2015 Quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
 • Thông tư liên tịch số 62/2013 TTLT/ BTC – BTP giữa Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

2. Thủ tục chứng thực di chúc tại ủy ban nhân dân xã

Thủ tục chứng thực di chúc được hiểu là cách thức mà cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tính xác thực, hợp pháp về thời gian, địa điểm lập di chúc; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người lập di chúc.

2.1 Các trường hợp phải chứng thực di chúc   

Pháp luật có quy định những trường hợp cần chứng thưc di chúc thì di chúc mới có hiệu lực pháp luật như sau:

 • Di chúc do người bị hạn chế về thể chất hoặc không biết chữ lập
 • Ngoài ra các quy định của pháp luật chuyên ngành yêu cầu di chúc định đoạt tài sản là bất động sản thì cần chứng thực. Ví dụ: Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định văn bản thừa kế di quyền sử dụng đất phải cần công chứng hoặc chứng thực

2.2 Trình tự thủ tục chứng thực di chúc tại ủy ban nhân dân xã 

 • Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực.
 • Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực tại thời điểm chứng thực người lập di chúc tự nguyện, minh mẫn và nhận thức.
 • Người lập di chúc phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.
 • Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ; nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao dịch.
 • Người thực hiện chứng thực ghi lời chứng theo mẫu quy định; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với di chúc có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký của người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực; số lượng trang và lời chứng được ghi tại trang cuối của di chúc.
 • Trường hợp di chúc có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai
 • Trường hợp phải phiên dịch thì người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, chính xác nội dung chúc, nội dung lời chứng cho người yêu cầu chứng thực và ký vào từng trang di chúc.

2.3 Hồ sơ chứng thực di chúc tại ủy ban nhân dân xã

Người yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm các giấy tờ sau đây:

 • Dự thảo di chúc;
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).

2.4 Thời hạn và lệ phí chứng thực di chúc tại ủy ban nhân dân xã

Thời hạn chứng thực di chúc tại Uỷ ban nhân dân xã là 02 ngày làm việc kể từ ngày người yêu cầu chứng thực cung cấp đầy đủ hồ sơ. Nếu trong vụ việc cần phải xác minh, tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực có thể kéo dài theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Mức lệ phí chứng thực di chúc là 40.000 đồng một lần chứng thực di chúc

Trên đây là bài viết về thủ tục chứng thực di chúc tại ủy ban nhân dân cấp xã. Mong qua bài viết này người có mong muốn để lại di chúc có thể hình dung được trình tự thực hiện chứng thực di chúc. Nếu có thắc mắc gì về thủ tục chứng thực di chúc nói riêng và thừa kế nói chung hãy liên hệ với công ty Luật Thái An chúng tôi qua hotline: 1900 6218 để được tư vấn trực tiếp.

Bạn cũng có thể xem trang Hỏi đáp thừa kế di chúc để có thêm rất nhiều thông tin bổ ích.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO