Hỏi đáp về nuôi con nuôi 3011 Lượt xem Thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi

Thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi

Thủ tục giải quyết chấm dứt nuôi con nuôi được pháp luật quy định như thế nào?

Thủ tục giải quyết chấm dứt nuôi con nuôi được pháp luật quy định như thế nào?

Câu hỏi: Tôi và chồng có nhận một người con nuôi từ năm 2010 đến nay vì một số lý do mà vợ chồng tôi không thể tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng cháu, qua tìm hiểu thì vợ chồng tôi cần làm thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi. Xin hỏi Luật sư theo thủ tục này thì vợ chồng tôi cần làm những gì?


Luật sư công ty tư vấn trả lời:
Theo quy định tại Luật nuôi con nuôi năm 2010, Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi thì việc nuôi con nuôi chấm dứt trong các trường hợp:
- Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;
- Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;
- Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;
- Vi phạm các hành vi bị cấm gồm: Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em; Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi; Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi; Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số; Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước; Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi; Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Theo quy định tại Điều 10 Luật nuôi con nuôi quy định về thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi: “Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.”
Như vậy vợ chồng bạn có quyền tự mình yêu cầu Tòa án hoặc đề nghị Viện kiểm sát yêu cầu tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi.
Thẩm quyền giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi thuộc về Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thành phố nơi cha, mẹ nuôi hoặc con nuôi cư trú, làm việc.
Thủ tục giải quyết được tiến hành theo thủ tục tố tụng dân sự cụ thể gồm các bước:
Bước 1: Gửi đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền trong đơn nêu rõ đơn yêu cầu giải quyết việc chấm dứt nuôi con nuôi. Trong đơn phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau:
- Ngày, tháng, năm viết đơn;
- Tên Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn;
- Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
- Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự đó;
- Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;
- Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;
- Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.
Gửi kèm theo đơn yêu cầu là tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.
(căn cứ điều 312 Bộ Luật tố tụng dân sự)
Bước 2: Tòa án tiến hành mở phiên tòa giải quyết việc dân sự: căn cứ vào các tình tiết, các quy định pháp luật, Tòa án ra quyết định về việc giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi, bao gồm cả việc nộp lệ phí, án phí theo quy định của pháp luật.
Nếu hết thời gian kháng cáo (15 ngày) không có kháng cáo với quyết định của tòa án sơ thẩm thì quyết định của tòa án sẽ có hiệu lực pháp luật.
Công ty luật Thái An là công ty tư vấn hàng đầu về tư vấn ly hôn, thủ tục ly hôn, dịch vụ ly hôn, giải quyết các vấn đề liên quan đến luật dân sự và hình sự...

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An