Quyền và nghĩa vụ thành viên gia đình 1876 Lượt xem Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ

Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ

Người giám hộ là người đại diện theo pháp luật của người được giám hộ trong mối quan hệ với Nhà nước trong hầu hết các giao dịch dân sự. Do vậy việc thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của người giám hộ góp phấn đảm bảo tính pháp lý trong các quan hệ pháp luật.

Người giám hộ là người đại diện theo pháp luật của người được giám hộ trong mối quan hệ với Nhà nước trong hầu hết các giao dịch dân sự. Do vậy việc thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của người giám hộ góp phấn đảm bảo tính pháp lý trong các quan hệ pháp luật.

Giám hộ là công việc mà cá nhân, pháp nhân (người giám hộ) thực hiện quyền và lợi ích thay cho một cá nhân khác (người được giám hộ). Khi thực hiện việc giám hộ, người được giám hộ có quyền và nghĩa vụ nhất định, quyền và nghĩa vụ ấy được pháp luật quy định tại Bộ luật dân sự 2015, cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quyền và nghĩa vụ của người giám hộ

Bộ luật dân sự năm 2015.

2. Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ

2.1 Quyền của người giám hộ

Để thực hiện vai trò chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được giám hộ, pháp luật đã trao cho người giám hộ được thực hiện một số quyền như sau:

Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có các quyền sau đây:

 • Có quyền sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc và chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ.
 • Được thanh toán các chi phí một cách hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ.
 • Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có quyền theo quyết định của Tòa án trong số các quyền kể trên

2.2 Nghĩa vụ của người giám hộ

Người giám hộ có nghĩa vụ chung là chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. Tuy nhiên, việc thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ như thế nào còn phụ thuộc vào việc xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân. Bộ luật dân sự 2015 quy định nghĩa vụ của người giám hộ cụ thể như sau

2.2.1 Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi

 • Chăm sóc, giáo dục người được giám hộ.
 • Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự trong trường hợp người được giám hộ không thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Có nghĩa vụ quản lý tài sản của người được giám hộ. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

2.2.2 Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi

 • Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự trong trường hợp người được giám hộ không thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Có nghĩa vụ quản lý tài sản của người được giám hộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được giám hộ.

2.2.3 Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;
 • Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;
 • Quản lý tài sản của người được giám hộ;
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Đối với người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì có nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án trong số các nghĩa vụ quy định ở trên.

Người giám hộ là người đại diện theo pháp luật của người được giám hộ trong mối quan hệ với Nhà nước trong hầu hết các giao dịch dân sự. Do vậy việc thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của người giám hộ góp phấn đảm bảo tính pháp lý trong các quan hệ pháp luật.

Bạn đang tham khảo bài viết Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối của Công ty Luật Thái An. Nếu có bất cứ thắc mắc cần được hỗ trợ tư vấn từ các Luật sư, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài: 1900.6218 để được giải đáp.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy!                       

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An