Hỏi đáp về kết hôn 3157 Lượt xem Quyền sử dụng đất sau khi kết hôn có trở thành tài sản chung không

Quyền sử dụng đất sau khi kết hôn có trở thành tài sản chung không

Xin chào luật sư Thái An, em được bố mẹ mua cho một mảnh đất và mảnh đất này đứng tên em. Vậy sau khi kết hôn thì mảnh đất này còn là của em không hay là trở thành tài sản chung của hai vợ chồng?

Xin chào luật sư Thái An, em được bố mẹ mua cho một mảnh đất và mảnh đất này đứng tên em. Vậy sau khi kết hôn thì mảnh đất này còn là của em không hay là trở thành tài sản chung của hai vợ chồng?

MỜI CÁC BẠN XEM VIDEO NÀY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN, TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG, TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ, CHỒNG:

Chào bạn, đối với câu hỏi thuộc lĩnh vực hôn nhân gia đình, tôi xin được tư vấn như sau:

Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản riêng của vợ, chồng:

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Như vậy theo như những thông tin mà bạn cung cấp thì mảnh đất trên được bố mẹ bạn tặng cho riêng bạn và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bạn nên mảnh đất trên là tài sản riêng của bạn. Bạn có các quyền sau đây đối với tài sản riêng của mình:

1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung. 2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.

3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

Từ những quy định trên, sau khi bạn kết hôn thì bạn hoàn toàn có quyền giữ mảnh đất là tải sản riêng của mình hay sát nhập vào khối tài sản chung của vợ, chồng.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat ZALO