Hỏi đáp về ly hôn 4467 Lượt xem Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân khi một bên vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố chết trở về

Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân khi một bên vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố chết trở về

Bố tôi đã mất tích từ 8 năm trước và được Tòa án tuyên bố là đã chết. Tài sản của bố tôi đã được chia đều cho ba anh em chúng tôi và mẹ tôi cũng đã kết hôn với người khác. Gần đây, tôi có nghe được tin tức bố tôi vẫn còn sống và đang trở về nhà. Xin luật sư tư vấn cho tôi: sau khi bố tôi trở về, tài sản của bố tôi và cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi được giải quyết như thế nào?

Bố tôi đã mất tích từ 8 năm trước và được Tòa án tuyên bố là đã chết. Tài sản của bố tôi đã được chia đều cho ba anh em chúng tôi và mẹ tôi cũng đã kết hôn với người khác. Gần đây, tôi có nghe được tin tức bố tôi vẫn còn sống và đang trở về nhà. Xin luật sư tư vấn cho tôi: sau khi bố tôi trở về, tài sản của bố tôi và cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi được giải quyết như thế nào?

quan hệ hôn nhân khi người chồng bị tuyên bố chết trở về

Công ty luật Thái An tư vấn cho bạn như sau:

Điều 82 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết như sau:

- Khi quyết định của toà án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết.

- Quan hệ tài sản của người bị toà án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết. Tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Như vậy, khi quyết định tuyên bố là đã chết thì các quan hệ về tài sản và nhân thân của bố bạn được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với người đã chết. Trong trường hợp của bạn, quan hệ hôn nhân của bố mẹ bạn đã chấm dứt. Tài sản của bố bạn được chia cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Điều 83 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết như sau:

- Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

- Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Toà án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ các trường hợp sau đây:

a) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Toà án cho ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 78 của Bộ luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật;

b) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.

- Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn.

Trong trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Điều 67 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về như sau:

- Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật.

- Quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với người vợ hoặc chồng được giải quyết như sau:

a) Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời điểm quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó;

b) Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn.

Như vậy, theo yêu cầu của bạn hoặc những người có quyền, lợi ích liên quan khác hoặc là bố bạn, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố bố bạn đã chết. Trong trường hợp này, sau khi quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố bố bạn đã chết có hiệu lực, quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân của bố bạn được giải quyết như sau:

- Về quan hệ nhân thân: Quan hệ nhân thân của bố bạn được khôi phục. Trường hợp mẹ bạn đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau khi có hiệu lực pháp luật. Do đó, quan hệ hôn nhân giữa bố mẹ bạn đã chấm dứt.

- Về quan hệ tài sản: Bố bạn có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện có.

Trong trường hợp người thừa kế của bố bạn, cụ thể là ba anh em bạn, biết bố bạn còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

 

Liên hệ ngay để được tư vấn luật kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO