Hỏi đáp về kết hôn 2384 Lượt xem Những điểm mới về điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Những điểm mới về điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Từ 01/01/2015, Luật hôn nhân & Gia đình 2015 chính thức có hiệu lực và thay thế cho Luật hôn nhân & Gia đình 2000.

Từ 01/01/2015, Luật hôn nhân & Gia đình 2015 chính thức có hiệu lực và thay thế cho Luật hôn nhân & Gia đình 2000.

 

Công ty Luật Thái an xin giới thiệu đến bạn đọc những điểm mới của luật Hôn nhân và gia đình năm 2015:

Từ 01/01/2015, Luật hôn nhân & Gia đình 2015 (sau đây gọi gọn là Luật 2015) chính thức có hiệu lực và thay thế cho Luật hôn nhân & Gia đình 2000 (sau đây gọi gọn là Luật 2000). So với Luật 2000 thì Luật 2015 có nhiều điểm mới trong đó nổi bật là điều kiện kết hôn.

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định về điều kiện kết hôn tại điều 9 nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện: Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở; Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật này.

Tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2015 quy định: nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo điều kiện: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; Không bị mất năng lực hành vi dân sự; Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này;  Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Như vậy có thể thấy 2 điểm thay đổi lớn nhất của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2015 so với Luật năm 2000 là về độ tuổi kết hôn và việc không thừa nhận hôn nhân đồng giới.

Về độ tuổi kết hôn đòi hỏi nam phải từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi thay vì nam từ đủ 19 tuổi và nữ từ đủ 17 tuổi như quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Tức là tuổi đăng ký kết hôn sẽ được căn cứ theo ngày sinh của người nam và người nữ. Ví dụ người nam sinh ngày 2/2/1995 thì phải qua ngày 2/2/2015 người đó mới được coi là đủ 20 tuổi. Tương tự đối với nữ nếu sinh ngày 3/3/1995 thì phải qua ngày 3/3/2013 mới được coi là đủ 18, đủ điều kiện kết hôn. Đây là tuổi đã trưởng thành, đảm bảo về thể chất, trí tuệ và tâm, sinh lý đối với cả nam và nữ. Quy định này đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của Luật hôn nhân và gia đình trong hệ thống pháp luật vì trong quy định của Bộ luật dân sự thì người chưa đủ 18 tuổi là người chưa thành niên, khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Theo Bộ luật Tố tụng dân sự thì đương sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự. Trong khi đó Luật Hôn nhân và gia đình lại không cho phép ủy quyền hay đại điện trong các quan hệ hôn nhân và gia đình.

Về hôn nhân đồng giới: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 bỏ quy định cấm kết hôn đồng giới thay vào đó khẳng định không thừa nhận hôn nhân đồng giới theo chúng tôi về bản chất cơ bản không khác nhau nhưng nếu xét trong hoàn cảnh nước ta chưa chuẩn bị cơ sở vật chất, tinh thần cho việc thừa nhận hôn nhân đồng giới thì quy định này hoàn toàn hợp lý, đây cũng là bước tiến có thể thừa nhận hôn nhân đồng giới, thực hiện quyền con người theo công ước quốc tế.

Là hãng luật hàng đầu về thủ tục ly hôn, tư vấn ly hôn, dịch vụ ly hôn, Công ty luật Thái An còn giải quyết các vấn đề liên quan đến luật dân sự và luật hình sự, luật hôn nhân và gia đình...

Liên hệ ngay để được tư vấn luật tốt nhất!

 Công ty luật Thái An
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO