Quyền và nghĩa vụ thành viên gia đình 3445 Lượt xem Người giám sát việc giám hộ có thể là những ai ?

Người giám sát việc giám hộ có thể là những ai ?

Để đảm bảo cho người giám hộ thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ, Bộ luật Dân sự đã quy định trường hợp giám sát việc giám hộ.

Để đảm bảo cho người giám hộ thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ, Bộ luật Dân sự đã quy định trường hợp giám sát việc giám hộ.

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật Thái An, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn hỏi Luật sư như sau: Cháu tôi năm nay 15 tuổi. Vì cha mẹ mất sớm nên cháu được anh cả đứng ra giám hộ. Gần đây, tôi nghi ngờ vợ của anh cả có sự mờ ám trong việc quản lý tài sản của cháu tôi nên tôi muốn cử người giám sát việc giám hộ này. Nhờ Luật sư tư vấn cho tôi có được cử người giám sát việc giám hộ không và ai là người giám sát việc giám hộ? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Công ty Luật Thái An. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Người giám hộ:

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, người giám hộ là cá nhân, pháp nhân được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc cá nhân, pháp nhân có đủ điều kiện giám hộ theo quy định pháp luật để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành Giám sát việc giám hộ.

Theo đó, người giám hộ bao gồm người giám hộ đương nhiên và người giám hộ được cử, chỉ định.

3. Giám sát việc giám hộ:

Để đảm bảo cho người giám hộ thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ, Bộ luật Dân sự đã quy định trường hợp giám sát việc giám hộ.

Người thân thích của người được giám hộ thỏa thuận cử một trong số những người thân thích hoặc chọn một cá nhân, pháp nhân khác làm người giám sát việc giám hộ.

Việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ phải được sự đồng ý của người được giám hộ. Trường hợp giám sát việc giám hộ này liên quan đến vến đề quản lý tài sản của người được giám hộ thì người giám sát phải đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ.

Người thân thích của người được giám hộ là cha, mẹ, vợ, chồng, con cái của người được giám hộ.

Trong trường hợp không có ai trong số những người này thì người thân thích của người được giám hộ là ông, bà, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được giám hộ. Nếu cũng không có ai trong số những người này thì người thân thích của người được giám hộ là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người được giám hộ.

Trường hợp người được giám hộ không có người thân thích hoặc những người thân thích không cử, chọn được người giám sát việc giám hộ thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người giám hộ cử cá nhân hoặc pháp nhân giám sát việc giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ thì sẽ do Tòa án quyết định.

4. Điều kiện đối với người giám sát việc giám hộ:

Người giám sát việc giám hộ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Nếu là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Nếu là pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám sát.
  • Có điều kiện cần thiết để thực hiện việc giám sát.

5. Quyền và nghĩa vụ của người giám sát việc giám hộ:

Khi thực hiện giám sát việc giám hộ, người giám sát việc giám hộ có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  • Theo dõi và kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ.
  • Xem xét, có ý kiến kịp thời bằng văn bản về việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự về tài sản của người được giám hộ.
  • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét thay đổi hoặc chấm dứt việc giám hộ, giám sát việc giám hộ.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề giám sát việc giám hộ. Nếu còn bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, xin liên hệ với tổng đài 1900.6218 để được tư vấn trực tiếp.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO