Quyền và nghĩa vụ thành viên gia đình 1155 Lượt xem Người giám hộ và thủ tục cử người giám hộ

Người giám hộ và thủ tục cử người giám hộ

Giám hộ là việc người giám hộ (cá nhân hoặc pháp nhân) thay thế người được giám hộ (cá nhân chưa thành niên, cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc cá nhân gặp khó khăn trong điều khiển hành vi theo quy định của pháp luật) thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Giám hộ là việc người giám hộ (cá nhân hoặc pháp nhân) thay thế người được giám hộ (cá nhân chưa thành niên, cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc cá nhân gặp khó khăn trong điều khiển hành vi theo quy định của pháp luật) thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Câu hỏi: Xin chào Luật sư Công ty Luật Thái An, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Luật sư tư vấn cho tôi như sau: Tôi hiện nay 15 tuổi không còn bố mẹ, anh chị em và họ hàng thân thích. Tôi cần một người giám hộ để thay tôi thực hiện các giao dịch dân sự hằng ngày. Nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về các thủ tục cử người giám hộ. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Công ty Luật Thái An. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Người giám hộ:

Giám hộ là việc người giám hộ (cá nhân hoặc pháp nhân) thay thế người được giám hộ (cá nhân chưa thành niên, cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc cá nhân gặp khó khăn trong điều khiển hành vi theo quy định của pháp luật) thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, có hai trường hợp giám hộ là giám hộ đương nhiên và giám hộ được cử, chỉ định.

2.1 Người giám hộ đương nhiên:

Người giám hộ đương nhiên bao gồm người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên và người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự.

Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên bao gồm:

  • Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ. Trường hợp anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác ngoài trường hợp trên làm người giám hộ.
  • Trường hợp không có người giám hộ như trên thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.
  • Nếu không có người giám hộ như hai trường hợp trên thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.
  • Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự:
  • Nếu vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ. Nếu chồng là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.
  • Nếu cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người giám hộ. Trường hợp người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ.
  • Nếu hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ sẽ là người giám hộ.

2.2 Người giám hộ được cử:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự  mà không có người giám hộ đương nhiên thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm phải cử người giám hộ.

Nếu có tranh chấp giữa những người giám hộ như trên hoặc tranh chấp về việc cử người giám hộ thì Tòa án chỉ định người giám hộ.

Ngoài ra, trong trường hợp cử, chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của người này.

Lưu ý, khi cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ.

3. Thủ tục cử người giám hộ:

Việc cử người giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ và tình trạng tài sản hiện tại của người được giám hộ.

Trong trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình, khi họ ở tình trạng cần được giám hộ thì cá nhân, pháp nhân được lựa chọn sẽ là người giám hộ nếu người này đồng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật Thái An về vấn đề thủ tục cử người giám hộ. Nếu còn bất kì thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, xin liên hệ với tổng đài 1900.6218 để được tư vấn trực tiếp.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An