Hỏi đáp về ly hôn 2048 Lượt xem Nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn

Nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn

Em và chồng đã ly hôn được 6 tháng. Vì phải chăm sóc hai con nhỏ (con lớn 4 tuổi và con nhỏ 12 tháng tuổi) nên em chỉ có thể nhận việc về nhà làm. Cho nên, nguồn thu hàng tháng của em không được cao, sắp tới có thể không đủ để nuôi hai con. Xin hỏi luật sư Công ty luật Thái An: Em có thể yêu cầu chồng cũ chu cấp cho em tiền nuôi con được không? Xin cảm ơn. Ngô Thị Vân, Hải Phòng.

Em và chồng đã ly hôn được 6 tháng. Vì phải chăm sóc hai con nhỏ (con lớn 4 tuổi và con nhỏ 12 tháng tuổi) nên em chỉ có thể nhận việc về nhà làm. Cho nên, nguồn thu hàng tháng của em không được cao, sắp tới có thể không đủ để nuôi hai con. Xin hỏi luật sư Công ty luật Thái An: Em có thể yêu cầu chồng cũ chu cấp cho em tiền nuôi con được không? Xin cảm ơn. Ngô Thị Vân, Hải Phòng.

Công ty luật Thái An trả lời bạn như sau:

1. Nghĩa vụ cấp dưỡng của vợ, chồng

Điều 110 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con như sau:

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Như vậy, chồng cũ của bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cho bạn và gia đình.

2. Quyền yêu cầu cấp dưỡng

- Quyền yêu cầu cấp dưỡng cho con:

Điều 119 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng như sau:

Sau khi ly hôn , người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

- Quyền yêu cầu cấp dưỡng giữa vợ và chồng:

Điều 115 Luật Hôn nhân gia đình quy định nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn như sau:

Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Theo đó, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án buộc chồng bạn thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho hai con. Ngoài ra, nếu hoàn cảnh của bạn có khó khăn, túng thiếu mà có lý do chính đáng, bạn có thể yêu cầu chồng cũ cấp dưỡng cho mình theo khả năng của anh ta.

3. Mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng

Theo tinh thần Điều 116 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, mức cấp dưỡng do chồng cũ và bạn thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của chồng bạn và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo tinh thần Điều 117 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, một năm hoặc một lần. Các bên có thể thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp chồng cũ của bạn lâm vào trình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu hai bạn không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết.

Như vậy, mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng sẽ do bạn và chồng cũ thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết về vấn đề đã ly hôn này !

MỜI CÁC BẠN XEM VIDEO NÀY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ QUYỀN NUÔI CON KHI LY HÔN, THAY ĐỔI QUYỀN NUÔI CON SAU KHI LY HÔN, CẤP DƯỠNG CHO CON, THĂM CON SAU LY HÔN:

 

Liên hệ ngay để được tư vấn luật kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat ZALO