Thủ tục ly hôn 2635 Lượt xem Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất 2018

Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất 2018

Sau đây là mẫu đơn xin ly hôn mới nhất 2017 do công ty Luật Thái An cập nhập

Sau đây là mẫu đơn xin ly hôn mới nhất 2017 do công ty Luật Thái An cập nhập

mau-don-xin-ly-hon

Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:

+   Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi  cụ thể thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này  cần trình bày tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân gây mâu thuẫn.

+   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị quyền nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có..

+   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị cách phân chia tài sản chun gkhi ly hôn... và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+   Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có...

 

Cập nhật mẫu đơn xin ly hôn mới nhất 2017 từ ban tư vấn ly hôn luật Thái An

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN( HUYỆN) ...

Tôi tên : Nguyễn Văn A        năm sinh :

CMND (Hộ chiếu) số:               ngày cấp: .../..../20... và nơi cấp : Công an tỉnh...

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) Xóm..., xã..., huyện..., tỉnh...  

Xin được ly hôn với: Bà Nguyễn Thị B   năm sinh

CMND (Hộ chiếu) số:          ngày cấp.../.../20... và nơi cấp : Công an tỉnh...

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) Xóm..., xã..., huyện..., tỉnh...  

* Nội dung xin ly hôn:  (Các bên trình bày theo hoàn cảnh và lý do thực tế của mình)

* Về con chung: (Ghi thông tin con chung và thỏa thuận quyền nuôi con và trợ cấp cho con nếu có)

* Về tài sản chung: (Các bên có quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản hoặc yêu cầu tòa án phân chia theo quy định của pháp luật nếu như không thể đạt được thỏa thuận)

Trong trường hợp đạt được thỏa thuận mục này chỉ cần ghi: Tài sản chung, riêng do hai bên tự nguyện thỏa thuận không yêu cầu tòa án phân chia. Nếu không có tài sản thì chỉ cần ghi : "Không có tài sản và không yêu cầu tòa án phân chia"

Trong trường hợp có tài sản không thỏa thuận được: Các bên liệt kê Tài sản chung của hai vợi chồng và ghi rõ yêu cầu tòa án phân chia theo đúng quy định của pháp luật.

 .................. Ngày ........... tháng........... năm........

Người làm đơn

(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO