Tư vấn thừa kế 9773 Lượt xem Mẫu di chúc - Hướng dẫn cách viết di chúc

Mẫu di chúc - Hướng dẫn cách viết di chúc

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người lập di chúc nhằm định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình. Di chúc là một căn cứ để chuyển quyền sở hữu. Tuy nhiên không phải mọi di chúc đều có giá trị hiệu lực pháp lý mà chỉ có những di chúc thỏa mãn những điều kiện pháp luật quy định mới là căn cứ để chia di sản.

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người lập di chúc nhằm định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình. Di chúc là một căn cứ để chuyển quyền sở hữu. Tuy nhiên không phải mọi di chúc đều có giá trị hiệu lực pháp lý mà chỉ có những di chúc thỏa mãn những điều kiện pháp luật quy định mới là căn cứ để chia di sản.

 

Một di chúc không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau rất dễ xảy ra tranh chấp chính vì vậy việc lập một bản di chúc là rất quan trọng. Nhằm hướng dẫn, đưa ra những lưu ý, cũng như một mẫu di chúc phổ biến, Công ty Luật Thái An giới thiệu bài viết sau.

1. Mẫu di chúc

Mẫu di chúc dưới đây là di chúc riêng của cá nhân:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---*--- 

DI CHÚC

Hôm nay, ngày …/…/2017(ghi rõ bằng chữ), tại ………….

Tên tôi là: ......................      Sinh ngày...............

Chứng minh nhân dân số: ........................    Ngày cấp: ..................  Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: ...........................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, không bị ép buộc hay lừa dối, dưới sự chứng kiến của ……………., tôi lập Di chúc này như sau:

I. Về quan hệ nhân thân

  • Phần này trình bày về quan hệ nhân thân của người lập di chúc chủ yếu trình bày về mối quan hệ: cha – con; vợ- chồng
  • Nội dung về trình bày quan hệ nhân thân nêu rõ tên, năm sinh của những người thân (kể cả những người đã mất, con nuôi, con trong gia thú, con ngoài giá thú, con ngoài giá thú…)

II. Về tài sản định đoạt

  • Phần này trình bày những tài sản thuộc sở hữu riêng, sở hữu riêng của người lập di chúc.
  • Nội dung phần này trình bày về: đặc điểm, vị trí, giá trị, nguồn gốc tài sản, các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với trường hợp tài sản cần đăng ký

III. Nội dung định đoạt tài sản

Bằng di chúc này tôi quyết định để lại một phần tài sản riêng của tôi là toàn bộ quyền sử dụng đất nêu tại Phần II của Bản di chúc này cho:

Nêu rõ người nhận di sản: Các thông tin nhân thân của người nhận di sản (họ tên, năm sinh, số chứng minh, nơi thường trú), trường hợp để lại di sản thừa kế cho tổ chức (nêu rõ tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ…)

IV. Cam kết

Đây là bản di chúc thể hiện đúng ý chí nguyện vọng của tôi đối với phần tài sản là toàn bộ quyền sử dụng diện tích đất nêu trên tại Phần II bản Di chúc này. Tôi cam kết đến thời điểm này đây là bản Di chúc duy nhất. Tại thời điểm này mọi bản di chúc khác trái với nội dung di chúc này đều là giả mạo, không có giá trị pháp lý.

V. Ý nguyện cuối cùng

Sau khi tôi qua đời, tôi mong muốn các con, các cháu, các chắt hãy đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, tôn trọng ý chí của tôi được thể hiện trong bản Di chúc này, tuyệt đối không được tranh chấp, khiếu kiện gì.

Để làm chứng cho việc lập Di chúc này, tôi có mời những người làm chứng là:

  • Ông ..................... CMND số: ........................ Cấp ngày: ........................   Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
  • Bà ........................   CMND số .....................    Cấp ngày: .......................   Nơi cấp: Công an tỉnh ....................

Những người làm chứng nêu trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến. Họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc này.

Bản di chúc này do tôi tuyên bố nội dung cho những người làm chứng. Những người làm chứng này ghi chép lại, đã đánh máy và in ra bản Di chúc này.

Tôi đã nghe đọc lại toàn bộ văn bản Di chúc, công nhận đã hiểu rõ nội dung văn bản và công nhận bản Di chúc đã thể hiện chính xác, rõ ràng, đầy đủ và đúng ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng./.                                                           

                                                                                               Người lập di chúc

                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

2. Những lưu ý khi soạn di chúc

  • Di chúc cần tuân thủ điều kiện về hình thức thì di chúc mới có hiệu lực pháp luật. Ví dụ: Định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực di chúc
  • Trong di chúc ngoài việc định đoạt tài sản thì người lập di chúc có quyền giao nghĩa vụ cho những người hưởng di sản
  • Di chúc không nên viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và đều phải ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc

3. Dịch vụ viết di chúc công ty luật Thái An 

Mặc dù bạn có thể dựa vào mẫu di chúc nên trên nhưng có thể có những vấn đề phát sinh chưa thể đề cập hết. Để có một di chúc hoàn toàn hợp pháp và có hiệu lực, bạn có thể nhờ chúng tôi tư vấn và lập di chúc cho bạn:

Trên đây là bài viết giới thiệu về một bản di chúc mẫu, cũng như những hướng dẫn, lưu ý khi soạn chi chúc. Mỗi người sẽ có ý nguyện, tài sản, mong muốn khác nhau chính vì vậy khi soạn di chúc người lập di chúc cần linh hoạt để áp dụng mẫu di chúc trên. Nếu bạn cần lập di chúc chặt chẽ theo quy định của pháp luật thì hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chi tiết có tại https://dichvu.tuvanlyhon.vn/dich-vu-tu-van-thua-ke.html

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO