Hỏi đáp về ly hôn 1711 Lượt xem Không đăng ký kết hôn có phải làm thủ tục ly hôn không?

Không đăng ký kết hôn có phải làm thủ tục ly hôn không?

Chúng tôi đã chung sống với nhau từ năm 2011 đến nay mà không đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống cho đến nay, chúng tôi không có con cái và phát sinh nhiều mâu thuẫn nên không thể tiếp tục sống với nhau được nữa. Xin hỏi luật sư: Trường hợp của tôi có phải làm thủ tục ly hôn không? Trong quá trình chung sống, chúng tôi có tạo lập được một số tài sản chung, vậy chúng sẽ được chia như thế nào? Nguyễn Trung Dũng, Hà Nội.

Chúng tôi đã chung sống với nhau từ năm 2011 đến nay mà không đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống cho đến nay, chúng tôi không có con cái và phát sinh nhiều mâu thuẫn nên không thể tiếp tục sống với nhau được nữa. Xin hỏi luật sư: Trường hợp của tôi có phải làm thủ tục ly hôn không? Trong quá trình chung sống, chúng tôi có tạo lập được một số tài sản chung, vậy chúng sẽ được chia như thế nào? Nguyễn Trung Dũng, Hà Nội.

ly hôn khi không đăng ký kết hôn

Công ty luật Thái An trả lời bạn như sau:

Khoản 1 Điều 14 Luật Hôn nhận gia đình năm 2014 quy định như sau:

“Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này”.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 53 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định như sau:

“Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này”.

Như vậy, việc hai bạn chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Cho nên, trường hợp của bạn không phải thực hiện thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, nếu bạn có yêu cầu ly hôn thì Tòa án vẫn thụ lý và và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng.

Việc phân chia tài sản chung do hai bạn tạo lập trong quá trình chung sống sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 16 Luật Hôn nhân gia đình. Theo đó:

- Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của hai bạn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung như sau:

- Trong trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu các chủ sở hữu chung đã thoả thuận không phân chia tài sản chung trong một thời hạn thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để chia.

- Trong trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán khi người đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung để nhận tiền thanh toán và được tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

 

Liên hệ ngay để được tư vấn luật kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat ZALO