Quyền và nghĩa vụ thành viên gia đình 2173 Lượt xem Khi nào chấm dứt việc giám hộ ?

Khi nào chấm dứt việc giám hộ ?

Mục đích của việc giám hộ là để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích của người được giám hộ. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, giám hộ sẽ chấm dứt trong một số trường hợp.

Mục đích của việc giám hộ là để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích của người được giám hộ. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, giám hộ sẽ chấm dứt trong một số trường hợp.

 

Khi chấm dứt việc giám hộ thì có những hậu quả pháp lý nào xảy ra? Công ty Luật Thái An sẽ giải đáp vấn đề này trong bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Các trường hợp chấm dứt việc giám hộ

Mục đích của việc giám hộ là để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích của người được giám hộ. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, giám hộ sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  • Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ: Khi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, người được giám hộ có thể tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự và tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự đó, không cần có sự đại diện của người giám hộ. Mặc dù người được giám hộ mới đến tuổi trưởng thành, nhưng pháp luật công nhận và bảo đảm cho họ được thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự như những người đã có năng lực hành vi dân sự khác. Vì vậy, việc giám hộ chấm dứt.
  • Người được giám hộ chết: Lúc này quan hệ giám hộ đương nhiên chấm dứt.
  • Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.Ví dụ: trong trường hợp cả cha và mẹ đều bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì phải có người giám hộ cho con chưa thành niên của họ. Khi Tòa án có quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự của cha, mẹ, thì việc giám hộ chấm dứt và cha, mẹ phải đảm nhận trách nhiệm của mình đối với con. Cần lưu ý rằng, trong trường hợp quan hệ giám hộ được xác lập vì cả cha lẫn mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con thì chỉ cần một trong số họ có điều kiện thì việc giám hộ cũng chấm dứt.
  • Người được giám hộ được nhận làm con nuôi: Khi người được giám hộ là con nuôi của một người khác, thì người đó được thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với người con nuôi như đối với con đẻ. Vì vậy, cũng tương tự như trường hợp thứ ba, trường hợp này người được giám hộ đã có cha, mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đại diện cho họ trong các quan hệ dân sự. Do đó, quan hệ giám hộ trước đây sẽ chấm dứt.

3. Hậu quả chấm dứt việc giám hộ

Trong từng trường hợp, việc chấm dứt giám hộ có những hậu quả như sau:

3.1 Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Khi người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản cho người được giám hộ, chuyển giao quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người được giám hộ.

3.2 Người được giám hộ chết

Trường hợp người được giám hộ chết thì thời điểm người được giám hộ chết là thời điểm việc giám hộ chấm dứt. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế hoặc giao tài sản cho người quản lý di sản của người được giám hộ, đồng thời chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người thừa kế của người được giám hộ.

Nếu hết thời hạn 03 tháng mà vẫn chưa xác định được người thừa kế thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ.

3.3 Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình hoặc Người giám hộ được nhận làm con nuôi

Kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, trong thời gian 15 ngày, người giám hộ thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho cha, mẹ của người được giám hộ.

Việc thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ được lập thành văn bản với sự giám sát của người giám sát việc giám hộ./

Trên đây là giải đáp của Công ty Luật Thái An về vấn đề hậu quả của chấm dứt việc giám hộ. Mong rằng qua bài viết này, khách hàng sẽ nắm được những thông tin pháp lý hữu ích. Để nhận được những tư vấn tốt nhất và nhanh chóng về các vấn đề có liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6218 để được Luật sư giải đáp.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An