Tư vấn thừa kế 2932 Lượt xem Hủy bỏ di chúc khi nào ?

Hủy bỏ di chúc khi nào ?

Để lại di chúc nhằm định đoạt tài sản là quyền của mỗi công dân, di chúc là một căn cứ để chuyển quyền sở hữu tài sản. Tuy nhiện, vì một lý do khách quan hay chủ quan mà người lập di chúc mong muốn hủy bỏ di chúc. Hủy bỏ di chúc là quyền của người lập di chúc thể hiện quyền tự do định đoạt tài sản của mình, người khác không được cản trở, ép buộc người lập di chúc hủy bỏ di chúc.

Để lại di chúc nhằm định đoạt tài sản là quyền của mỗi công dân, di chúc là một căn cứ để chuyển quyền sở hữu tài sản. Tuy nhiện, vì một lý do khách quan hay chủ quan mà người lập di chúc mong muốn hủy bỏ di chúc. Hủy bỏ di chúc là quyền của người lập di chúc thể hiện quyền tự do định đoạt tài sản của mình, người khác không được cản trở, ép buộc người lập di chúc hủy bỏ di chúc.

Nhằm giúp người mong muốn lập di chúc hiểu rõ về quyền hủy bỏ di chúc công ty Luật Thái An giới thiệu bài viết sau đây.

1. Khái niệm và phương thức hủy bỏ di chúc

Hủy bỏ di chúc là việc người để lại di chúc, thông qua hành vi pháp lý hợp pháp để tuyên bố tiêu hủy hoặc không công nhận tất cả các di chúc do mình đã lập trước đó.

Có hai cách tuyên bố hủy bỏ di chúc:

Hủy bỏ minh thị di chúc:

  • Là việc người lập di chúc thể hiện ý chí công khai bằng một văn bàn, nói rõ về việc người lập di chúc không thừa nhận giá trị của di chúc do mình lập trước đó,
  • Người lập di chúc có thể hủy bỏ di chúc bằng hành vi cụ thể để tiêu hủy toàn bộ di chúc đã được lập như: xé bỏ, đốt bỏ hay tiêu hủy bằng hình thức khác làm cho di chúc không còn tồn tại trên thực tế.

Hủy bỏ mặc nhiên di chúc:

  • Là trường hợp người để lại di chúc đã định đoạt tài sản đó bằng di chúc, nhưng sau đó lại định đoạt đối với tài sản bằng môt hành vi pháp lý khác, ví dụ: tặng cho, mua bán, cầm cố thế chấp, hay dùng tài sản bảo lãnh cho một nghĩa vụ mà sau đó tài sản đã bị xử lý trả nợ, thì hành vi này cũng được xem là hủy bỏ mặc nhiên (hủy bỏ gián tiếp) đối với di chúc đã lập.
  • Nếu hiểu như vậy, hủy bỏ di chúc thì sự thay thế di chúc cũng bao hảm cả sự hủy bỏ di chúc. Tuy vậy, sự thay thế di chúc khác với hủy bỏ di chúc ở chỗ, di chúc sau hủy bỏ di chúc trước nhưng người để lại di sản thừa kế lại đưa ra một di chúc mới. Còn việc hủy bỏ di chúc thuần túy làm tiêu hủy hiệu lực pháp lý của di chúc trước, nhưng không bao hàm cả việc đưa ra một di chúc mới.

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về thủ tục hủy bỏ di chúc, pháp luật trao quyền cho người lập di chúc. Tuy nhiên nếu di chúc đã được công chứng thì người mong muốn hủy bỏ di chúc cần đến bất cứ cơ quan có thẩm quyền công chứng để yêu cầu người có thẩm quyền hủy bỏ di chúc. Trong trường hợp di chúc đang được lưu giữ tại văn phòng công chứng thì người hủy bỏ di chúc cần thông báo cho văn phòng đó biết về việc hủy bỏ di chúc

2. Hậu quả pháp lý hủy bỏ di chúc

  • Nếu văn bản hủy bỏ di chúc hoặc hành vi làm hủy bỏ di chúc được thực hiện phù hợp với yêu cầu của pháp luật thì hậu quả của nó làm cho di chúc bị hủy bỏ không còn giá trị pháp lý
  • Trường hợp di sản được định đoạt bằng một giao dịch khác thì di sản đó không chia thừa kế
  • Nếu di chúc bị hủy bỏ mà mà lập di chúc không đưa ta một hình thức định đoạt khác thì di sản đó sẽ được chia theo pháp luật
  • Theo pháp luật công chứng thì khi sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc hủy bỏ di chúc, người lập di chúc có trách nhiệm thông báo với cơ quan công chứng biết điều đó

3. Các dịch vụ của Công ty luật Thái An liên quan di chúc

Trên đây là bài viết liên quan đến hủy bỏ di chúc của công ty Luật Thái An mong qua bài viết này người lập di chúc hiểu rõ quyền hủy bỏ di chúc và hậu quả pháp lý của hành vi này. Nếu có thắc mắc, mong muốn được sử dụng dịch vụ của công ty hãy liên hệ trực tiếp với công ty để được tư vấn tốt nhất.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO