Tư vấn thừa kế 3672 Lượt xem Dịch vụ tư vấn thừa kế

Dịch vụ tư vấn thừa kế

Pháp luật về thừa kế điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền, nghĩa vụ và cách thức bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.

Pháp luật về thừa kế điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi, quyền, nghĩa vụ và cách thức bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.

 Tư vấn thừa kế

Theo quy định của pháp luật Việt Nam chủ thể có quyền thừa kế là công dân và tổ chức. Quyền thừa kế thuộc về cá nhân được hiểu là quyền của người để lại di sản và quyền của người nhận di sản.

Nói đến thừa kế thì di sản là bao giờ cũng được quan tâm trước tiên. Di sản là cơ sở để lập di chúc. Chỉ khi di sản còn tồn tại thì người để lại di chúc mới có cái để định đoạt.

Người được thừa kế theo pháp luật không phụ thuộc vào mức độ năng lực hành vi. Người có hay không có năng lực hành vi hoặc người có năng lực hành vi không đầy đủ đều có quyền thừa kế.

Ở nước ta hiện nay nhiều chưa quan tâm đến việc lập di chúc cũng như chưa hiểu về lợi ích của của việc lập di chúc nói riêng, pháp luật về thừa kế nói chung. Từ đó dễ phát sinh tranh chấp thừa kế, hậu quả khôn lường... 

Đến với Công ty luật Thái An Quý khách được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế, bao gồm:

1. Tư vấn các quy định chung về thừa kế 

- Quyền thừa kế
- Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
- Di sản thừa kế
- Người thừa kế di sản
- Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế
- Nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
- Người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản
- Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế
- Những người không được quyền hưởng di sản thừa kế
- Thời hiệu về thừa kế

2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc

- Hình thức di chúc và cách thức lập di chúc phù hợp với pháp luật
- Nội dung di chúc
- Quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc: Chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản
- Phần di sản cho từng người thừa kế
- Phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng
- Nghĩa vụ của những người thừa kế
- Người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản
- Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc
- Di chúc chung của vợ chồng
- Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng
- Thủ tục gửi giữ di chúc
- Hiệu lực pháp luật của di chúc
- Thủ tục công bố di chúc
- Giải thích nội dung di chúc

3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật 

- Các trường hợp thừa kế theo pháp luật
- Người thừa kế theo pháp luật
- Thừa kế thế vị 
- Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế
- Thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác 

4. Tư vấn thanh toán và khai nhận, phân chia di sản thừa kế

- Thủ tục họp mặt những người thừa kế
- Thủ tục công bố di chúc
- Thủ tục khai nhận, phân chia di sản thừa kế
- Trình tự thanh toán nghĩa vụ tài sản và chi phí liên quan 
- Phân chia di sản theo nội dung của di chúc

5. Tư vấn giải quyết tranh chấp di sản thừa kế 

- Các hình thức bảo vệ quyền lợi của bên hưởng di sản thừa kế khi xảy ra tranh chấp 
- Hòa giải, đàm phán, thương lượng giải quyết tranh chấp thừa kế
- Khởi kiện và thủ tục khởi kiện chia di sản thừa kế
- Tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong tranh chấp di sản thừa kế 

Liên hệ ngay để được sử dụng dịch vụ luật sư tốt nhất

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy 

  

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO