Tư vấn kết hôn 2648 Lượt xem Dịch vụ tư vấn kết hôn

Dịch vụ tư vấn kết hôn

Kết hôn là việc hệ trọng của cả đời người. Theo pháp luật Việt Nam, đó là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng bằng việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  Ở nước ta, trong quan hệ hôn nhân, các bên thường ứng xử với nhau theo tình cảm gia đình và tập quán. Đến  khi có những sóng gió trong đời sống vợ chồng thì nhiều người mới hiểu ra việc nhờ luật sư tư vấn trước và trong quá trình hôn nhân là điều vô cùng cần thiết…

Kết hôn là việc hệ trọng của cả đời người. Theo pháp luật Việt Nam, đó là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng bằng việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  Ở nước ta, trong quan hệ hôn nhân, các bên thường ứng xử với nhau theo tình cảm gia đình và tập quán. Đến  khi có những sóng gió trong đời sống vợ chồng thì nhiều người mới hiểu ra việc nhờ luật sư tư vấn trước và trong quá trình hôn nhân là điều vô cùng cần thiết…

Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực luật hôn nhân gia đình, Công ty luật Thái An cam kết cung cấp Dịch vụ tư vấn kết hôn một cách tốt nhất, hỗ trợ quý khách lựa chọn hướng giải quyết phù hợp pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Dịch vụ tư vấn kết hôn tại Công ty luật Thái An bao gồm: 

1. Tư vấn tiền hôn nhân

- Tư vấn về bản chất pháp lý của hôn nhân
- Tư vấn lựa chọn bạn đời
- Tư vấn quan hệ tài sản vợ chồng
- Tư vấn quan hệ giữa cha mẹ và con cái, quan hệ giữa vợ, chồng
- Tư vấn về việc lựa chọn chàng dể, nàng dâu tương lai

2. Tư vấn đăng ký kết hôn trong nước

- Tư vấn về điều kiện kết hôn
- Tư vấn những trường hợp cấm kết hôn
- Tư vấn hồ sơ đăng ký kết hôn
- Thẩm quyền đăng ký kết hôn 
- Tư vấn trình tự đăng ký kết hôn
- Tư vân về thủ tục đăng ký kết hôn
- Tư vấn về thời gian đăng ký kết hôn
- Tư vấn về lễ đăng ký kết hôn
- Tư vấn khiếu nại, khiếu kiện nếu việc đăng ký kết hôn bị từ chối 
- Tư vấn thủ tục chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
- Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của các bên: Tài sản riêng có trước hôn nhân hoặc tài sản được tặng cho riêng
- Tư vấn xác định nợ chung, nợ riêng của các bên trong thời kỳ hôn nhân
- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến tài sản chung, tài sản riêng của các bên

3. Tư vấn đăng ký kết hôn với người nước ngoài (tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài)

- Tư vấn điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài
- Tư vấn soạn thảo hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
- Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
- Thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
- Tư vấn tham gia phỏng vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài
- Hướng dẫn nhận kết quả đăng ký kết hôn
- Tư vấn thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn có yếu tố nước ngoài
- Tư vấn thủ tục chia tài sản chung của các bên trong thời kỳ hôn nhân
- Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ, chồng
- Tư vấn xác định nợ chung, nợ riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến tài sản chung, tài sản riêng trong hôn nhân và gia đình
- Tư vấn khiếu nại, khiếu kiện nếu việc đăng ký kết hôn bị từ chối

4. Tư vấn về việc hủy kết hôn trái pháp luật

- Những trường hợp kết hôn trái pháp luật
- Tư vấn quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật
- Tư vấn thủ tục yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật
- Tư vấn hậu quả pháp lý của việc yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

 

Liên hệ ngay để được sử dụng dịch vụ tư vấn kết hôn tốt nhất!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO