Tư vấn kết hôn 930 Lượt xem Công nhận việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Công nhận việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài được hiểu là việc thừa nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam đối với quan hệ hôn nhân của công dân Việt Nam đã kết hôn tại nước ngoài khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định Luật Hôn nhân và gia đình.

Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài được hiểu là việc thừa nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam đối với quan hệ hôn nhân của công dân Việt Nam đã kết hôn tại nước ngoài khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định Luật Hôn nhân và gia đình.

 

Khi một cặp đôi nam nữ yêu nhau, mong muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì cần tiến hành thụ tục đăng ký kết hôn. Việc đăng ký kết hôn thông thường được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền trong nước, tuy nhiên vì lý do khách quan mà pháp luật cho phép cặp đôi nam, nữ tiến hành đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Tuy nhiên để cuộc hôn nhân được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo hộ thì cặp đôi nam, nữ cần tiến hành thủ tục công nhận việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền.

Để giúp các cặp đôi nam, nữ đã kết hôn tại nước ngoài hiểu “Thế nào là công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài?” công ty Luật Thái An giới thiệu bài viết sau đây.

1. Thế nào là công nhận việc kết hôn được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài?

Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài được hiểu là việc thừa nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam đối với quan hệ hôn nhân của công dân Việt Nam đã kết hôn tại nước ngoài khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định Luật Hôn nhân và gia đình.

Từ khái niệm trên chúng ta có thể rút ra dấu hiệu đặc trưng của hoạt động công nhận việc kết hôn như sau:

  • Thứ nhất, việc công nhận hôn nhân chỉ đặt ra đối với trường hợp công dân Việt Nam đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài. Ví dụ anh A và chị B đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền tại Trung Quốc nay về Việt Nam làm ăn muốn được bảo hộ về cuộc hôn nhân thì cần tiến hành thủ tục yêu cầu công nhận việc kết hôn.
  • Thứ hai, việc công nhận kết hôn chỉ hợp pháp nếu tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền. Theo pháp luật Việt Nam hiện hành thì cơ quan có thẩm quyền công nhận việc kết hôn là: Sở Tư Pháp nơi thường trú của công dân Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài.
  • Thứ ba, việc kết hôn của công dân Việt Nam với nhau, hoặc với người nước ngoài chỉ được công nhận khi đáp ứng những điều kiện về kết hôn được quy định tại Bộ luật Hôn nhân và gia đình. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về các điều kiện kết hôn tại Điều 8 đối với trường hợp nam nữ kết hôn đều là người nước ngoài, nếu một hoặc cả hai bên là người nước ngoài thì cần tuân thủ Điều 126.

2. Ý nghĩa của công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài

Việc kết hôn tại cơ quan nước ngoài chỉ mới đáp ứng điều kiện kết hôn mà pháp luật luật nước ngoài quy định chính vì vậy việc kết hôn sẽ không được thừa nhận nếu không tiến hành thủ tục công nhận việc kết hôn. Việc công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài có ý nghĩa sau đây:

  • Thứ nhất, đối với các cặp đôi nam nữ nếu được công nhận việc kết hôn thì cuộc hôn nhân của họ sẽ được pháp luật bảo hộ; quyền và nghĩa vụ của vợ chồng mới có thể phát sinh. Theo đó nếu họ không tiến hành thủ tục công nhận việc kết hôn thì khi phát sinh tranh chấp về tài sản và quyền lợi thì khó có thể được pháp luật bảo hộ vì họ chưa xác định là vợ, chồng.
  • Thứ hai, đối với công tác quản lý nhà nước. Việc ra quyết định công nhận việc kết hôn hay không sẽ giúp nhà nước kiểm tra được về việc chấp hành pháp luật về quan hệ hôn nhân. Bởi vì trong quá trình công nhận việc kết hôn cơ quan có thẩm quyền cần tiến hành kiểm tra các điều kiện kết hôn của cặp đôi nam, nữ. Việc kiểm tra giúp đảm bảo thực hiện tốt chế độ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, đồng thời qua đây các cơ quan chức năng ngăn chặn được các vi phạm pháp luật về hôn nhân như: tảo hôn, cưỡng ép hôn nhân...

Trên đây là bài viết của công ty Luật Thái An liên quan đến nội dung “Thế nào  là công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài ?”. Nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hotline 1900 6218 để được tư vấn kịp thời.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO