Chia tài sản ly hôn 1048 Lượt xem Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Vợ chồng có thể được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, Trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Vợ chồng có thể được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, Trường hợp chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Việc chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được không ít người quan tâm. 

Căn cứ vào các quy định của luật hôn nhân và gia đình 2014, trong thời kì hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Nếu vợ chồng không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về việc chia tài sản trong thời kì hôn nhân: Việc chia tài sản trong thời kì hôn nhân sẽ bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình, quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Thứ hai, nhằm trốn tránh các nghĩa vụ sau: Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa tuyên bố phá sản; Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức; Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước; Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Việc thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân phải được lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ hoặc chồng theo quy định của pháp luật.

                                           

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900633725
Chat ZALO